Nhập Giftcode
- - -  1. Giftcode nhận thưởng bao gồm 16 kí tự chữ và số.
  2. Bạn có thể nhận quà tại 【Tin Nhắn - Hệ Thống】 sau khi nhập code.
  3. Xin hãy chú ý tới thời hạn của Giftcode. Giftcode sẽ không hợp lệ sau khi hết hạn.
  4. Vui lòng liên hệ kênh Hỗ Trợ nếu bạn gặp bất cứ vấn đề gì.